အ ရမ္း ေကာင္း လို ့ၿငီးတာေပါ့

မနေ့ က သူ့ကို ပှနလြာရနြ အမဖေုနြးဆကပြှောခဲ့သညြ။ သူ့နာမည ကြ စညသြူ အသကြ၂၂နှဈ ။အမကဒေေါမြသေူ အသကြ ၄၁ နှဈဖှဈသညြ။ အမကသေူ့အမအရေငြးမဟုတပြါ။ အမဒေေါမြသေူက သူ ၃ နှဈ သားလောကထြဲကမှေးစားခဲ့တာဖှဈသညြ။ အမဒေေါမြသေူကသူ့အမရေဲ့ညီမ သူ့အဒေါြ အဒေါဆြိုသောလြညြး အမကသေားသမီးမထှနြးကားသဖှင့ြ သူ့ကိုသားသမီးအရငြးလိုခစွရြှာခဲ့သညြ။ သူသုံးနှဈသားအရှယလြောကတြှငြ သူ့အဖနှငေ့အြမအမေကရှေေ့ဆင့နြောကဆြင့ဆြုံးပါးသှားခဲ့၍ ထိုစဉထြဲမှအမကသေူ့ကိုမှေးစားခဲ့တာဖှဈပါသညြ။

အမေ နှလုံးအား နညြးတဲ့ရောဂါဖှဈနတယြေ ဆရာဝနနြဲ့စမြးသပတြော့သိရပှီး ဒါမွိုးရောဂါက စိတလြကကြှညသြာမယ့ြ နရောတခုသို့ အပနြးဖှခရေီးထှကရြမညဟြု ဆရာဝနမြှအကှံပေးသညြ။အဲ့ဒါ သား အမေ့ဆီ ခှင့တြငပြှီး ပှနလြာဖို့သူ့ကိုမနေ့ကဖုနြးဆကပြှီး အမကပှေောသညြ။ အမေ့ကို စိုးရိမြ စိတပြူသှားမိပှီးသူ အလုပလြုပတြဲ့ဆေးကုမျမဏီမှာီခှင့တြငြ၍နောကနြေ့တှငြ သူတို့နသညေ့နြယမြှို့လေးသို့ပှနခြဲ့လိုကသြညြ။ သူ ကွောငြးပှီးဘှဲ့ရတော့ သူ့မိတဆြှတယေောကအြဆကနြှင့ြ ယခုအလုပလြုပသြည့ဆြေးကုမျမဏီမှာလခကောငြး၍ လုပခြဲ့တာဖှဈသညြ။

ဒီမှာ အလုပဝြငတြာတဈနှဈခန့ရြှိပှီ။ အဖဆေုံးတာခုဆို ၄ နှဈကွောခြဲ့ပှီဖှဈဖှဈသညြ။ အဖကသေူ့ကိုမိနြးဖကမြှတူဆိုသောလြညြးတူသားအရငြးလိုပငခြစွရြှခဲ့သညြ။ ထိုစဉကြ အမေ့အသကမြှာ ၃၇ နှဈပဲရှိသေးပှီး အမကတေပငလြဲမူတပငမြထူခဲ့ပါ သူ့ကိုလညြးအမကေ အတောခြစွရြှာသလို သူကလညြးအမေ့ကိုခစွသြညြ။တှယတြာစရာဆို၍ သူတို့ဘဝမှာ ဒီအမနေဲ့ဒီသား နှဈယောကထြဲရှိကှသညြ။ အမေ့မိဘမွားမဆုံးပါးခငကြအမတေို့ ညီအမနှဈယောကကြို အမှအနှေဈမွားခှဲဝပေေးထားသဖှင့ြ သူမရသည့ြ အမှအနှေဈမွားကို အမကထေုခှဲရောငြးခကွာငှအခွေို့တဝကအြား ဘဏမြှာ တငထြားသညြ။

အခွို့တဝကကြို ခွှတောစီစဈပှီး သုံးစှဲတတသြသည့ြ အိမရြှငမြကောငြးတဈယောကဖြှဈပါသညြ။သူ အလုပရြတော့ စားစားရိတသြာဖယထြားပှီး ကနွတြာ အမေ့ထံအကုနပြှနပြို့ပေးသညြ။ သူကအသောကအြစားလောငြးကစားကငြးပှီး အနအေေးဆေးသူဖှဈသညြ။သူနသေောမှို့လေးဆီရောကတြော့ကားပေါကြဆငြးပှီး ခရီးဆောငအြိတဆြှဲကာ ကားလမြးနှင့မြနီးမဝေးမှရပကြှကထြဲရှိသူ့အိမရြှိရာကိုလမြးလွှောကလြာခဲ့လိုကသြညြ။ခှံရှေ့ရောကတြော့ အမေ သားပှနလြာပှီဟု အမေ့ကို လှမြးခေါလြိုကသြညြ။ သားဟု ခေါပြှီး အမအေိမပြေါမြှခှံထဲကိုဆငြးလာသညြ။

သူ့ကိုခှံတခါးဖှင့ပြေးပှီးသူ့ထံသို့ အမကလေကနြှဈဖကဆြန့တြနြးပေးထားရာ အမေ့ရငခြှငထြဲ ပှေးဝငြ၍ပှေ့ဖကထြားလိုကသြညြ။အမကသေူ့ကိုဖကထြားပှီး ခလေးတုနြးကလိုကွောပှငကြိုပုတပြေးနလသေညြေ။ လာအိမထြဲသှားကှမယသြား ဟုအမကပှေောသညြ။သူနဲ့အမအေိမထြဲဝငလြာခဲ့ပှီးအိမရြှေ့ခနြးဆကတြီမှာ ထိုငလြိုကကြှသညြ။ သားကအမေ့ကိုပိနသြှားတယထြငနြတောဟုသူပှောတဲ့အခါ အမကေ နာတာရှညလြူမမာမှမဟုတသြားရဲ့ စိတကြှောင့ဖြှဈတာဟုပှောလသညြေ။သားကအဝေးမှာဆိုတော့ သားကိုလှမြးတာတှလညြေးပါတာပေါ့ကှယြ။

သား ဟိုကိုပှနမြသှားပါနဲ့တော့နောြ တို့သားအမိဒီမှာပဲလုပကြိုငစြားသောကကြှမယဟြုအမကပှေောသညြ။ သူစိတမြကောငြးဖှဈသှားမိသညြ။ စိတခြပွါအမသေားပှနမြသှားတော့ပါဘူးဟုသူပှောလိုကသြည့အြခါ အမေ့မကွနြှာလေးမှာဝမြးသာသောအရိပအြယောငလြေးမွားဖှတသြနြးသှားတာသူတှေ့လိုကရြသညြ။ အမတေို့ဘကခြါကရွငြ သားကှီးကှီးရှိတဲ့.မမှေို့ကိုသှားကှမယြ ၁ ပတြ ၁၀ ရကလြောကအြဲမှာနမယြေ။ ဆရာဝနကြလညြး အမေ့ကို အေးခမွြးဆိတငြှိမတြဲ့ နရောမှာ အပနြးဖှခေိုငြးတာဆိုတော့ အတောပြဲပေါ့ ဟု ပှောသညြ။

ကှီးကှီးတို့က မရှိကှဘူးလား အမဟေုသူ မေးတဲ့အခါ မမတို့မိသားစုက သူ့ ယောကခြမတှရှေိတဲ့ အညာဘကကြိုသှားကှတယြ ကှာမယလြို့တနေ့ကအမေ့ဆီဖုနြးဆကပြှောတယဟြု သူ့ကိုပှောသညြ။ သားလညြးခရီးပနြးလာတယနြားလိုကအြုံးဟုအမပှေောသဖှင့သြူ့အခနြးထဲသို့ဝငြ၍ အိပယြာပေါလြှဲလိုကသြညြ။ခရီးပနြးလာ၍ခဏကှာတော့သူအိပပြွောသြှားသညြ။သူ အိပယြာကနိုးတော့ အမေ့ကိုမတှေ့သဖှင့မြီးဖိုဖကထြှကလြာခဲ့သညြ။အမကမေီးဖိုခနြးမှာခကွပြှုတစြီမံနလသေညြေ။ အမေ့နားလွှောကသြှားပှီးအမေ့ခါးလေးကိုဖကကြာ အမဘောခကွြ ဟုမေးလိုကသြညြ။

အမေ့သားလေးစားဖို့ခကွြ ဟု ပှောပှီးသူ့ဖကသြို့လှည့ကြာ သူ့ရဲ့ ၆ပေ ခန့မြှင့တြဲ့ အရပမြှင့မြှင့ကြှီးကို အမကခှေဖွေားလေးထောကပြှီးသူ့နဖူးကိုနမြးလသညြေ။ သူကလညြးအမေ့ရဲ့လှပခွောမှေ့တဲ့မကွနြှာလေးကိုနမြးလိုကသြညြ။ သားညဈပတအြိုးလေး ရသှေားခွိုးခကွပြှုတလြို့ပှီးခါနီးပှီ ပှီးရငတြို့သားအမိထမငြးစားကှမယဟြုပှောသညြ။ပှီးမှခွိုးမယြ အမေ့ကိုသားကအလှမြးသယနြတေဲ့ဟာကို ဟုသူပှောလိုကသြည့အြခါ ဟုတပြါပှီရှငအြလှမြးသယပြါ သားသဘောဟုအမကကေပှောလသညြေ။အမေ့နားမှာပှတသြပပြှီးနနလေေိုကသြညြ။

အမကကေအသကြ ၄၁ နှဈ မုဆိုးမဆိုသောလြညြးအရှယမြကပွါ။ အသကအြရှယအြရခါးလေးမှာမဆိုစလောကလြေးတုတသြောလြညြးကှည့ရြဆိုးအောငမြတုတလြှပေ။ အမေ့အရပကြ ၅ ပေ ၆ ခန့မြှင့သြညြ။အရပနြဲ့အညီခနျဓာကိုယြ အခွိုးအစားပှပှပှေဈေသညြ။ ဖှံ့ထှားစူဖှိုးသော ရငြ သိပမြတုတတြဲ့ခါးနှင့စြှင့ကြားသည့တြငတြို့ဖှင့ြ ဖှူဖှူဖှေးဖှေးရဆေေးငါးလုံးကှီးပေါကလြှဖှဈပါသညြ။ အမေ့ရဲ့အုံထူနကမြှောငတြဲ့ဲဆံကသောမွားကတငပြါးခန့ရြှညပြှီးဘီးစပကအြမှဲပကထြားတတသြညြ။ပါတိတဝြမြးဆကမြွားနှင့ရြငဖြုံးအငြးကွီမွားကိုသာ အမကရေိုးရိုးယဉယြဉလြေးဝတဆြငတြတသြညြ။

သားရသှေားခွိုးအုံးမယြ အမေ ဟုပှောပှီး ရခွေိုးခနြးသှားကာ ရမေိုးခွိုး အဝတစြားဝတလြိုကသြညြ။ရမေိုးခွိုး၍ပှီးတော့သူတို့သားအမိထမငြးစားလိုကကြှသညြ။ ထိုသို့ဖှင့ြ နောကြ ၂ ရကရြောကတြော့ခရီးဆောငအြိတဆြှဲပှီးသူတို့ဘူတာရုံကိုဆငြးခဲ့ကှသညြ။ ဘူတာရောကပြှီး မကှာခငမြှာစီးရမည့ရြထားဆိုကလြာ၍ရထားပေါတြကကြာလကမြှတကြှိုဖှတထြားသည့အြထကတြနြးတှဲ အိပခြနြးပါသောသီးသန့ခြနြးသို့ဝငခြဲ့လိုကကြှသညြ။သားမှနတြံခါးဖှင့လြိုကအြုံးအမအသေကရြှူကှပလြို့ဟုပှောရာသူမှနတြခါးသှားဖှင့လြိုကသြညြ။ အမကပှေူတငြးပေါကနြားမှာထိုငနြတယြေ။

အတနကြှာတော့ မိုးကအခွိနခြါမဟုတရြှာခလွိုကသြညြ။မိုးပတသြဖှင့ြ အမေ့ နောကကြွောနှင့ြ ဆံပငြ ထမီတို့ကို မိုးရမွေားစိုရှှဲသှားလသညြေ။ သူ မှနကြိုပှနခြလွိုကပြှီးလိုကကြာလေးပါဆှဲကာလိုကသြညြ။ “အမတေော့ ရှှဲကုနပြှီသားရေ” အဝတစြားလဲမှဖှဈမယဟြု ပှောပှီး သူမအိတထြဲမှအငြးကွီနှင့ြ ထမီကိုထုတကြာ တခါးပိတထြားလား သားဟုသူ့ကိုမေးသညြ။ ခုနက သားတို့ဝငလြာထဲက ပိတထြားတယအြမဟေုသူပှောလိုကတြဲ့အခါ သားဟိုဘကလြှည့ထြားအုံးအိမသြာထိမသှားတော့ဘူးဒီမှာပဲ လဲလိုကမြယဟြု အမကပှေောလသညြေ။ “ဟုတကြဲ့ အမေ” သူတဖကကြိုလှည့ထြားပေးလိုကတြယြ။

ခဏကှာတော့ အမအဝေတလြဲတာကိုအသာလေးလှည့ကြှည့လြိုကသြညြ။ ထမီလဲပှီး အမကထေမီကိုခါးမှာတငဝြတကြာ ဆံပငမြွားကိုရှေ့သို့ယူ၍သဘကနြဲ့သုတနြလသေညြေ။ အမေ့ရဲ့ကွောပှငသြားလေးမွားနဲ့ခါသားဖှေးဖှေးလေးကို ကှည့ြ၍ သူသတိလကလြှတဖြှဈသှားပှီးအမေ့နားသို့လွှောကခြဲ့လိုကသြညြ။ လုပသြင့မြလုပသြင့ကြိုမဆငခြှငနြိုငတြော့နောကမြှသိုငြးဖကလြိုကပြှီး အမေ့ရဲ့ဗိုကသြားလေးကိုလကနြဲ့ပှတလြိုကသြညြ။အမေ့ကိုယလြေးကိုသူ့ဖကဆြှဲလှည့လြိုကပြှီးနှုတခြမြးလေးကိုစုပနြမြးလိုကသြညြ။ အမမှငေတြကနြလသေညြေ။

၁မိနဈကွောလြောကတြှငအြမအတေငြးရုနြးနေ၍ သူမကိုတငြးနအေောငဖြကထြားလိုကသြညြ။ဖူး ဖလူးး ဖယစြမြးသား ဟု ပှောသညြ။သူကတော့ဇှတပြငမြဖယပြဲဘရာစီယာမဝတရြသေးတဲ့အမေ့နို့နှဈလုံးကို အငမြးမရစို့လိုကသြညြ။ သူ့ကွောပှငကြိုအမလကေလြေးဖှင့ထြုရိုကပြှီး ထိုသို့မလုပရြနတြားနလသေညြေ။ဖယစြမြးစညသြူ မငြးခှေးစိတပြေါကနြတောလားဟုပှောနသေောလြညြး အမေ့စကားမွားကို သူ မကှားဟနပြှုထားပှီးအမေ့နို့နှဈလုံးကို အငမြးမရနဲ့စို့နလေိုကသြညြ။အမကသေူ့ကိုထုရိုကနြတယြေ။ သူ့ကိုပနြးပှင့လြေးနဲ့ပေါကသြလိုဖှဈနလသေညြေ။

ခဏကှာတော့အမေ့ထမီကိုဖှခလွေိုကပြှီးစှေ့ခနဲပှေ့မကာ အိပစြငြ ကုတငစြောငြးသို့တငစြောငြးမှာခလွိုကသြညြ။ အမေ့ပေါငနြှဈဖကကြို သူ လကဖြှင့ဆြှဲကားလိုကပြှီးအိပစြငအြောကမြှာဒူးထောကထြိုငခြလွိုကသြညြ။ ပေါငခြှဆုံထံသို့ သူ့မကွနြှာကိုအပလြိုကပြှီး စောကမြှေးနကပြါးပါးလေးမွားနှင့ဖြုံးအုပထြားသည့အြမေ့စောကပြတပြေါသြူ့လွှာကိုတငလြိုကသြညြ။ အကှဲကှောငြးအတိုငြးလွှာနဲ့ယကပြှီး အစိလေးကို ပါးစပထြဲထည့ြ၍ဆှဲစုပလြိုကသြညြ။အားးးးးး အမတေီးတိုးလေးငှီးတှားနလသေညြေ။ အမေ့စောကပြတကြို သူယကပြှီးခဏအကှာမှာစောကရြညကြှညလြေးမွားစိမ့ထြှကလြာသညြ။

သူ့ကိုမှေးစားခဲ့တဲ့မဒေေါမြသေူစောကပြတကြို စညသြူမှိနမြှိနယြှကယြှကကြှီးယကနြလေိုကသြညြ။ အားးးးးး အားးးးးးး အမငှေီးသံလေးမွားစိပလြာပှီး ၂ မိနဈလောကအြကှာမှာ အမဇတေခြနဲ ဇတခြနဲဖှဈပှီး ငှိမကြသွှားသညြ။စောကပြတနြှုတခြမြးအောကမြှာ သူ့လွှာကိုအပှားလိုကထြိုးခံထားပှီး ကလွာသမွှ အမေ့စောကရြညမြွားကိုအကုနမြှိုခလွိုကသြညြ။ သူမတတြပထြလိုကပြှီးပုဆိုးကို အောကသြို့ခွှတခြလွိုကသြညြ။ သံခွောငြးအလားမာတောငနြသညေ့ြ သူ့လီးတံကိုလကတြဖကဖြှင့ဆြုပကြိုငြ၍ အမေ့စောကပြတဝြမှာတေ့ပှီးသှငြးလိုကသြညြ။

စောကပြတနြှုတခြမြးသားလေးမွားကိုထိုးခှဲပှီးသူ့လီးတံက အမေ့စောကခြေါငြးထဲသို့တအိအိနဲ့တိုးဝငသြှားလသညြေ။ အား ကွှတြ ကွှတြ အမနှေုတခြမြးလေးနှဈလှှာပှင့ဟြပှီးငှီးတှားနလသေညြေ။နို့နှဈလုံးကို ဆုပနြယပြှီးသူ့မှေးစားအမစေောကပြတကြို တဖုံးဖုံးနှင့ဆြောင့လြိုးနလေိုကသြညြ။ အမကကွေောကြကြှီးလိုငှိမသြကစြှာ နနလေသေညြေ။ သူ အစကတော့ အမေ့ အပေါြ ခုလိုမွိုး စိတမြရှိခဲ့။ခုနကအမေ့ရဲ့ အပေါပြိုငြးအဝတဗြလာကိုယလြုံးအလှကိုကှည့ပြှီး သူခုလို အမေ့ကိုလိုးခငွတြဲ့စိတတြှဖှဈေပေါသြှားတာဖှဈပါသညြ။

နောငခြါလာနောငခြါဈေးပဲ ပှီးမှအမေ ပေးသည့အြပှဈကိုခံမညဟြုတှေးလိုကသြညြ။ ဆိတကြှယရြာရထားပေါမြှသီးသန့အြိပခြနြးထဲမှာမှေးစားအမနေဲ့မှေးစားသားတူဝရီးဆိုသောလြညြး ဆန့ကြငွဘြကပြုရိသယောကကြွားနဲ့ဣထိယမိနြးမတို့ သူ့ထကငြါကာမပနြးတိုငကြိုအရောကလြှမြးနကှလေသညြေ။အမေ့စောကပြတကြိုတဖုံးဖုံးနဲ့ဆောင့လြိုးပှီး ခဏအကှာမှာ သူ့သုတရြညပြူမွားကိုအမေ့စောကပြတထြဲ ပနြးထုတလြိုကသြညြ။ သူနဲ့မတိမြးမယိမြးပငြ အမေ့ကိုယလြေး တဇတဇြတတြုနခြါပှီးငှိမကြသွှားလသညြေ။အမေ့ကိုလိုးပှီးမှသူနောငတြရနမေိသညြ။

စောကပြတထြဲက သူ့လီးကိုဆှဲထုတပြှီးပုဆိုးပှနဝြတတြော့အမလညြေး ထမီဝတြ၍ဘရာစီယာဂွိပတြပပြှီးအငြးကွီ ဝတနြလသေညြေ။အမကသေူ့ကိုကွောပးထားပှီးထိုငနြသညြေ။ အမေ့ရှေ့မှာ သူ ဒူးထောကထြိုငခြလွိုကပြှီး အမေ ပေးခငွတြဲ့အပှဈကိုပေးပါသားခံပါ့မယဟြုသူပှောလိုကတြဲ့အခါ့အမကေ သူ့ကိုရှံမုနြးသလိုကှည့ြြ တဖကသြို့ မကွနြှာလှှဲသှားလသညြေ။ဆကတြောငြးပနလြွှငလြညြးရမညမြဟုတမြှနြးသိ၍ ထလိုကပြှီး့ခပလြှမြးလှမြးမှာသှားထိုငနြလေိုကသြညြ။ ထိုသို့ဖှင့ြ သူတို့ မမှေို့သို့ ရောကလြာခဲ့သညြ။ဘူတာမှကှီးကှီးအိမရြှိရာသို့ရထားလုံးငှါးစီးပှီး လာခဲ့ကှသညြ။

ဘေးအိမမြှ သော့ယူ၍အိမထြဲသို့ ဝငလြာခဲ့သညြ။အိမထြဲရောကတြော့ ရခေဲသတျေတာဖှင့ကြှည့ရြာဘာမှမရှိ အမကအေတှငြးဖကသြို့ဝငသြှားသညြ။ မီးဖိုထဲမှာလညြးဆနနြဲ့ဆီပဲရှိတယြ ကနွတြာဘာမှမရှိပါလား သားရေ အမတေို့ဈေးသှားကှရအောငဟြု သူ့ကိုလှမြးပှောလသညြေ။ သူဝမြးသာသှားရတယြ။ အမသေူ့ကို တလမြးလုံးစကားမပှောတာခုမှပှော၍ဖှဈပါသညြ။မီးဖိုထဲသှားပှီး အမနေားနားနနေေ နပေါသားပဲသှားဝယလြိုကပြါ့မယြ ဟု ပှောပှီး သူအိမထြဲမှထှကလြာခဲ့သညြ။ အိမထြောင့မြှာရပထြားတဲ့စူပါကတဘြီးလေးကိုတှေ့လိုကရြသညြ။

လှုပကြှည့တြော့ဆီရှိသေး၍ ဆိုငကြယထြုတပြှီးအပှငကြိုမောငြးခဲ့လိုကသြညြ။မေးမှနြးပှီးဈေးဖကသြို့မောငြးခဲ့လိုကသြညြ။ ငါးခှောကငြါးခှမြးနဲ့ ကှကအြူခွောငြး မီးဖိုခွောငသြုံးဗာဟီရအခွို့ဝယကြာပှနလြာခဲ့သညြ။သူဝယလြာသညမြွားအား အမေ့ကိုပေးလိုကတြော့အမကေ ယူပှီးမီးဖိုထဲသှား၍ခကွပြှုတစြီမံနလသေညြေ။ ထမငြးဟငခြကွပြှုတပြှီးတော့ အမရသှေေားခွိုးသညြ။ အမေ့အိပခြနြးထဲဝငပြှီး ရခွေိုးပှီးရငလြူးဖို့ သနပခြါးသှေးပေးနလေိုကသြညြ။အမေ့ဖို့သနပခြါးသှေးပေးနတောလားသား ဟုအမကမေေးသညြ။ ဟုတတြယအြမလေူးဖို့လေ။

မှနမြှနြုလုပြ အမေ အအေးပတမြယြ ဟု သူပှောတော့ အမကပှေုံးပှီး အငြးပါသားဟု သူ့ကိုပှောလသညြေ။ ညနဆောကိုအစောစားပှီး ခရီးပနြးလာသဖှင့ညြအစော အိပခြနြးကိုယစြီသို့ဝငလြိုကကြှသညြ။အိပယြာထကမြှာလဲှရငြးရထားပေါမြှအဖှဈကိုသူတှေးနမေိလသညြေ။အမကရေထားပေါမြှအဖှဈကိုမေ့ပွောကထြားဟနတြူသညြ။ သူကတော့မေ့ပွောကထြား၍မရပါ။ မနကရြောကတြော့ အမနေဲ့သူ ခှံရှေ့ထှကပြှီးလမြးအတူ လွှောကကြှသညြ။ခဏလွှောကပြှီး အိမထြဲပှနဝြငလြာခဲ့ကှသညြ။အိမရြှေ့ခနြးမှာ ထိုငလြိုကကြှတယြ။

အမေ့ လကခြဏလောကဟြု သူပှောပှီး လကကြိုကိုငြ၍အမေ့လကသြူကှှယကြိုစိတမြှနြးဖှင့ြ မှတလြိုကသြညြ။ လကကြိုပှနခြပွေးလိုကပြှီး အမခဏေနောြ သားဒီဘကနြားသှားအုံးမယဟြုပှောကာသူ့ပိုကဆြံအိတအြားအခနြးထဲမှာသှားယူလိုကသြညြ။ဆိုငကြယဖြှင့ြ ဈေးရှိရာသို့မောငြးလာခဲ့ပှီးပနြးတိမဆြိုငရြှေ့ရောကတြော့ရပလြိုကသြညြ။ဆိုငထြဲဝငပြှီး အမေ့လကသြူကှှယဆြိုဒကြိုပှောလိုကသြညြ။ အမှနလြုပပြေးပါလားအကို ဟု ဆိုငရြှငကြိုပှော တော့အမှနလြုပပြေးရငအြမှနကြှေးပေးရမှာနောညြီလေး ဟု သူ့ကိုဆိုငရြှငကြပှောသညြ။

ပေးပါ့မယဘြယနြေ့ရမလဲမေးတော့မနကဖြှနဒြီလိုအခွိနလြာခဲ့ ညီလေးဟု သူ့ကိုပှောသညြ။စရံငှပေေး ဘောငခြွာယူပှီးအိမပြှနခြဲ့လိုကတြယြ။အိမရြောကတြော့ခုနကအလောတကှီးဘယသြှားတာလဲ ဟုအမကမေေးသညြ။ ဒီနားပါ အမဟေု သူပှောပှီးအခနြးထဲဝငလြာခဲ့သညြ။မနကဖြှနြ အမေ့ကို သူခစွခြှင့ပြနပြှီး လကထြပခြှင့တြောငြးရမယြ မဖှဈနိုငမြှနြးသိပမယေ့ြ အမေ့ကို သူစှဲလနြးသှားခဲ့ရပှီ။ ၅၂၈ မတျေတာထကကြွောလြှနတြဲ့ ၁၅၀၀ ခစွခြှငြးနဲ့ခစွမြိနပှေီလေ။ ထိုနေ့တနေ့လုံး စညသြူ ရငတြှခေုနပြှီးစိတလြှုပရြှားနမေိသလို အကယြ၍ အမေ့ဘကကြသူလကထြပခြှင့တြောငြးတာကိုလကမြခံရငတြော့။

အမနေဲ့အဝေးဆုံးသို့သူထှကသြှားမယဟြုဆုံးဖှတခြကွခြထွားလိုကသြညြ။ နောကနြေ့မနကမြှာ အမေ့ကိုအပှငခြဏသှားအုံးမညဟြု ပှောပှီးပနြးတိမဆြိုငကြိုထှကလြာခဲ့သညြ။လကစြှပဖြိုးငှခွပှေေီးလကစြှပကြိုဗူးလေးဖှင့ထြဲ့ကာအိမပြှနလြာခဲ့လိုကသြညြ။အမကအေိမရြှေ့ခနြးဆကတြီမှာထိုငနြသညြေ။အမထေိုငနြရောခုံအောကမြှာ သူဒူးထောကထြိုငခြလွိုကပြှီး သူမ လကတြဖကကြိုသူလကဖြှင့ယြူကာ ဗူးထဲမှလကစြှပကြိုထုတြ၍အမေ့လကသြကှှယမြှာစှပပြေးလိုကသြညြ။ “အမေ့ကိုသားခစွတြယြ” သားကိုလကထြပခြှင့ပြှုပါ ဟိုနေ့ကရထားပေါမြှာဖှဈပှီးထဲက အမေ့ကိုစှဲလနြးပှီး။

သားဘဝလကတြှဲဖောအြဖှဈ သားရဲ့ဇနီးအဖှဈရှိပေးပါနောြ အမေ ဟုသူပှောလိုကသြညြ။ -ဟာကှာသားကလညြး အဆနြးတအားထှငတြာပဲ အမကသေားကိုလကထြပခြှင့ပြေးပှီပဲထားသားက ငယငြယလြေးရှိသေးတယြ အမကအေဖှားကှီးဖှဈနပေါပှီကှာ ဟုအမကပှေောသညြ။ အဖှားကှီးမဟုတပြါဘူး အမကသေား မကွစြိထဲမှာ အလှနလြှပတဲ့ သားရဲ့ အခစွနြတသြမီးလေးတပါးပါ။သားက တသကလြုံး အမေ့ကို ရိုးမှကွေဦးဆှေးဆံမှေ့ ပေါငြးသငြးပှီး အမေ့တှကဆြေးပေးမီးယူ လကကြတုံးတောငဝြှေးတခွောငြးအဖှဈ အစစ ဖေးမလကတြှဲပှီးသားတို့ ခစွခြရီးလမြးကိုလွှောကလြှမြးမှာပါအမရယေဟြု သူပှောလိုကသြညြ။

“ဟာကှာ..သားကလညြး” အမေ့မကွနြှာလေးရှကသြှေးဖှာပှီးနီရဲသှားလသညြေ။သူ့လကကြိုဆှဲ၍ထစလေိုကပြှီး သားကို အမကေ ရထားပေါမြှာဖှဈတဲ့နေ့ထဲကရငြးစှဲလနြးသှားခဲ့ရတာပါကှယသြားခစွသြလို အမကလေညြးသားကိုခစွတြယဟြုသူ့ကိုပှောပှီးထတော့ ဟု ပှောပှီးသူမဘေးမှာ ထိုငစြသညြေ။ “သားဝမြးသာလိုကတြာ အမရယြေ” သူပှောလိုကတြယြ။သူ့နှုတခြမြးကို ဒီတခါတော့ အမကစေပှီးစုပနြမြးလသညြေ။ အမေ့ပါးစပထြဲသို့သူ့လွှာကိုသှငြးလိုကသြညြ။ အမေ့လွှာနှေးနှေးလေးက သူ့လွှာကိုထိုးမှှေ့နသညြေ။

၅ မိနဈလောကအြနမြးရှှဂဟေဆကြေ၍ပှီးတော့ အမေ့ကိုယလြေးကိုစှေ့ခနဲပှေ့ခွီကာအခနြးထဲဝငလြာခဲ့လိုကသြညြ။အခနြးထဲရောကတြော့ အမေ့ကို အောကသြို့ခပွေးလိုကသြညြ။ သူတို့ကိုယမြှအဝတမြွားကိုတခုမကနွခြွှတလြိုကကြှသညြ။ အမေ့ဘီးဆံပကကြို သူဖှလေိုကတြယြ။အမေ့ဆံပငမြွားကဖှားခနဲနောကသြို့ဖားလွားကသွှားသညြ။အမေ့လကလြေးကိုဆှဲ၍ အိပယြာနားလွှောကလြာပှီးအမေ့ကို အိပယြာထကမြှာ ပကလြကအြိပစြလေိုကသြညြ။အမေ့ရငဘြတပြေါသြို့ သူမှောကခြလွိုကပြှီး လညတြိုငကြွော့လေးကို ပှှတခြနဲစုပကြာ လွှာနဲ့ယကလြိုကသြညြ။

အမေ့ရဲ့ရငဘြတသြားဖှေးဖှေးလေးတဝိုကကြိုနမြးကာလွှာနဲ့ယကပြှီးအမေ့နို့တလုံးကိုစို့ တလုံးကိုလကကြကိုငထြားလိုကသြညြ။ ခဏကှာတော့နောကတြလုံးကိုပှောငြးစို့လိုကသြညြ။အမကသေူ့ခေါငြးကိုကိုငထြားသညြ။အတနကြှာစို့၍ပှီးတော့ သူ့ကိုယကြိုအောကလြွှောဆငြးလိုကသြညြ။အမေ့ရဲ့ဖှူဖှေးသည့ဝြမြးဗိုကသြားလေးကိုလွှာနဲ့ယကလြိုကသြညြ။ အားးးး ဟငြးး ဗိုကသြားလေးကိုယကပြှီးဆီးခုံကိုယကလြိုကသြညြ။ အားးးးး ဟငြးး သား အမတေီးတိုးလေးငှီးတှားနတယြေ။ပေါငခြှဆုံသို့သူ့မကွနြှာကိုအပလြိုကပြှီးအမေ့စောကပြတအြကှဲကှောငြးတလွှောကြ လွှာနဲ့ယကလြိုကသြညြ။

အားးးးး အားးးးးးးးးးး အမေ့ငှီးတှားသံလေးမွားကသာယာနာပွောဖြှယကြောငြးလှသညြ။စောကပြတနြှုတခြမြးလေးကို သူ လကနြဲ့ညငသြာစှာ ဖှဲလိုကပြှီး စောကပြတထြဲကိုလကခြလညထြည့ကြာအသှငြးအထုတလြုပြ၍အမေ့ကိုလကနြဲ့လိုးပေးနလေိုကသြညြ။ အမေ့ရဲ့အစိလေးကိုလညြး လွှာနဲ့ထိုးကလောလြိုကသြညြ။ အားးးးးးးး အားးးးးးးး ခဏကှာတော့ အားးးးးးးးးးးးးး ဟု ငှီးတှားပှီးအမခေါးလေးကော့တကသြှားသညြ။ အမေ့စောကပြတအြောကမြှာ သူ့လွှာကိုထိုးခံထားပှီး ထှကလြာသမွှ အမေ့စောကရြညမြွားကို သူတစကမြကနွမြွိုခလွိုကသြညြ။

အမေ့ပေါငကြှားမှာဒူးထောကထြိုငလြိုကသြညြ။တောငမြတနြသညေ့သြူ့လီးတံကိုဆုပကြိုငြ၍စောကပြတဝြမှာတေ့ပှီးခါးကော့သှငြးလိုကသြညြ။အမေ့စောကပြတထြဲသို့ သူ့လီးတံကတအိအိဖှင့ဝြငရြောကသြှားခဲ့လသညြေ။ အားးးးးးးး အားးးးးးးးး အမေ့နို့နှဈလုံးကိုဆုပကြိုငပြှီး သူ့လီးကိုနောကဆြှဲထုတြ၍ ဆောင့လြိုးသှငြးလိုကသြညြ။ အမေ့ဆံပငမြွားက အိပယြာပေါမြှာပှန့ကြွဲလကွကြပုကရိုလေးဖှဈနပှေီးကဗွာဆနလြှပသညြေ။ အားးးးးးးး အားးးးးးးးးးးးးးးးး အမေ့စောကပြတကြိုသူတဖုံးဖုံးနှင့ဆြောင့လြိုးနလေိုကသြညြ။ သူ့ဆောင့လြိုးခကွမြွားအတိုငြး။

အမကစေကောဝိုငြးသလို သူမဖငကြှီးကိုဝိုငြးကာစောကပြတကြိုပင့တြငပြေးနလသေညြေ။ငါးမိနဈကွောလြောကရြောကတြော့ အမေ့ဆီးခုံနဲ့ သူ့ဆီးခုံးကိုထိကပထြားပှီးသုတရြညမြွားကိုအမေ့စောကပြတထြဲပနြးထုတလြိုကသြညြ။ သူနဲ့မတိမြးယိမြးပငြ အားးးးးးးးးးးးးးးးးးဟု ငှီးတှားကာ အမေ ဇတခြနဲ ဇတခြနဲဖှဈပှီးငှိမကြသွှားသညြ။မမှေို့ရဲ့ဆောငြးမနကခြငြးကအပှငမြှာအေးနသေောလြညြး စညသြူနဲ့ဒေါမြသေူတို့တူဝရီးရဲ့ကိုယမြှာတော့ကာမခွှေးမွားထှကနြကှလေသညြေ။အမကေ သူ့ကိုဖကလြိုကပြှီး သူမရငဘြတပြေါသြို့ဆှဲခလွိုကသြညြ။ခုကစပှီး အမကသေားရဲ့ဇနီး မိနြးမဖှဈသှားပှီနောြ ဟုပှောပှီး။

အမေ့ပါးပှငလြေးကို သူနမြးလိုကသြညြ။ အငြးပေါ့သားရဲ့ သားကအမေ့ရဲ့လငဖြှဈသှားပှီ ဟု အမကပှေုံးပှီး တီးတိုးလေးပှောလသညြေ။စကားပှောနစဉေအြခွိနမြှာပဲ စညသြူ့လီးကအမေ့ စောကပြတထြဲမှာ နောကတြခါထပလြိုးဖို့အတှကအြဆငသြင့ဖြှဈနလပှေေီ။အမေ့မကွနြှာလေးကိုကှည့ပြှီး မိနြးမစောကပြတကြိုလငလြေးလိုးတော့မယနြောြ ဟုသူပှောလိုကတြဲ့အခါ လိုးပါ အမေ့သားလငလြေးရယြ ဟု အမကပှေောလသညြေ။သူ့လီးကိုနောကဆြှဲထုတပြှီး အမေ့စောကပြတထြဲသို့ဆောင့သြှငြးလိုကသြညြ။ အားးးးးးးးးးး နာလို့လား မိနြးမ ကောငြးလို့ငှီးတာပေါ့ လငလြေးရယြ ဆကလြကကြှိုးစားပါအုံးမညြ…… ပှီး။